دانلود نسخه جدید برنامه دیوار

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
دهان: دَه چشم: چِهم گوش: گُش ابرو: بور دست : دا پا : پو  "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او" زبان: زون ناف : نُهک انگشت: کِلِنچ ناخن: پِنچ دندان:دوتون  "هر دو حرف و تلفظ او دارند" مو: پِت شکم: بَس گردن: گردِن لب: لوس   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او" لُپ: گُزُپ آرنج: چَنگوک   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او" زا
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 8:31
برچسب‌ها :
بشاگرد شهرستانیست واقع در جنوب شرق کشور در استان هرمزگان که به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان متصل میباشد و به ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺳﻌﺘ ﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ،ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻮﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﺸﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖاین منطقه دارای 2 زبان اصلی یا به اصطلاح گویش است که مارزِگالی و مُلکی گالی نام دارند.این 2گویش از نظر کلمات، قواعد و... متفاوت و مستقل هستند و فقط در بعضی واژه های اندک مشابهند.البته خود گویش مارزگالی به دلیل تفاوت به چند د
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها :
شعری که در زیر قرار داده شده است توسط حسن دادخدایی ،شاعر توانمند بشکردی ،سروده شده است.این شاعر این شعرش را به اهون و اهونی ها تقدیم کرده است. ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺲ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻞ ﺮﺩﻠﻢ ﺷﻔﺖ ﻭﺎﺩ ﺑﻠﺒﻞ ﺮﺩﺳﺮﻭﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺼﺮﻋ ﻭﻟﻗﻠﻢ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻫﻞ ﺮﺩﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻣﺪ ﻭﺗﺐﺗﻤﺎﻡ ﺧﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﻞ ﺮﺩﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍ ﺑﺒﻨﻢ ﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺮﺩﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍ ﻢ ﺑﻮﺩﻃﻠﻮﻉ ﺗﺎﺯﻩ ﺍ ﺭﺧﺖ ﻞ ﺮﺩﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻏﺰﻝﻪ ﻧﺎﻬﺎﻥ ﺗﻮﺭﺍ ﺗﻘﺒﻞ ﺮﺩﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣ ﺭﻭ ﺩ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها :
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺑﺴﺎﺭ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺳﺘﻮﺩﻧ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻭﻻﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ ‏( ﻉ ‏) ﻭ ﺷﻔﺘﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﻮﺍﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﺯﻣﻨﻪ ﺍﻦ ﺍﺳﺖ ﻪ ﻋﻠﺮﻏﻢ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨ ﻧﺸﻦ ﻭﻓﻌﺎﻟﺘﻬﺎ ﺷﺪﺪ ﺗﺒﻠﻐ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﺪﺳﺘ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﺸﺎﺮﺩﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺘ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻏﺮ ﺷﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭﻢ . ﺑﺸﺎﺮﺩﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﺎﺭ ﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺎﻡ ﺩﻫﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻣ ﺁﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻦ ﻫﺎ ﻣﺬﻫﺒ ﺳﻨﺘ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﺖ ﻣﻨﻨﺪ ﺣﺘ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها : اعتقادات,باورهای,
بَشاگَرد یا همون بَشکَرد دومین شهرستان پهناور استان هرمزگانه ولی به دلیل اینکه کمتر ار یک دهه هست که مستقل شده، برای خیلی ها ناشناخته باقی مونده. اکثر مردم بشاگرد رو به عنوان منطقه ای محروم میشناسن اما در حال حاضر بشاگرد اصلا محروم نیست و این سایت های خبری برای افزایش بازدید خود اقدام به نشر مطالب کذب و دروغ میکنن و اکثر آنها عکسهایی را از سی و چند سال قبل و یا از روستاهای دور افتاده ای نشر میکنن
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها : کجاست؟؟,
عشــــق یعنــی ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍ ﺎ ﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻬﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﻻ ﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﺎﻣ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﺴﺖ ﺷﻌﺮ ﻌﻨ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺎ ﻨﺪ ﺯﻫﺮ ﻧﺎﺩﺍﻧ ﺳﻢ ﻣ ﺸﺪﻡ ﻓﺮ ﺪﺍ ﺗﺮﺎ ﻨﺪ ﺸﺘ ﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻞ ﻟ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺑ ﺑﺎ ﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻌﻨ ﺳﺨﻨ ﻧﺎﻔﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﻨﺪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻮﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺟﺴﺪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍ ﺧﺎ ﻨﺪ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺩﺧﺪﺍ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها :
ﻮﺷﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺸﺎﺮﺩ در قدیم ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻦ ﻮﺵ ،ﺳﺮﻮﺵ ﻭ ﺎ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻪ ﻫﺮﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻝ ،ﻧﻮﻉ ﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻌﺸﺘ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍشته است. ﺍﺯ ﻃﺮﻓ ﻧﻮﻉ ﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻧﺰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻪ ﻧﺎﺷ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻠﻘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺮ ﺮﻭﻫﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺪ . ﻫﻤﻨﻦ ﻧﻮﻉ ﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺴﺎﻝ ﻭ ﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها :
ﺁﻭﺍﺩ ﺍَ ﺎﻪ ‏( ﺁﺑﺎﺩﺍﻧ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ‏) ‏( ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ " ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻞ ﺷﺊ ﺣ ‏) ﺍﺴﻠﺢ ﺑﺖ ‏( ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺳﺎﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ‏) :ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﺪ ﺎ ﺍَ ﺑﻨ ِﻠﻮﻪ ‏( ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺸﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ‏): ﻋﺐ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩَﻫِﻪ ﺎِ ﺯَﺕ ‏( ﺩﻫﻨﺶ ﺁﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ‏) :ﺑﺴﺎﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺎ ُﻤُْ ﺳﺮﺩِﺭِ ﺭﺖ ‏( ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﻟﺶ ﺭﺨﺖ ‏) : ﻏﻤ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﺖ ﺩﺍﺩﻥ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها : المثلهای,بشکردیآب,
شعر بسیار زیبای زیر توسط شاعری بشکردی به زبان بشکردی نوشته شده است یار اوی ﺑﻮ ﻪ ﻪ ﺩﺭ ﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﺎﺭ ﺴﻮ ﺎﺭ ﻢ ﻦ ﺴﻮ ﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍ ﺎﺭ ﺴﻮ ﺭﺍﺯ ﺲ ﻓﺎﺵ ﻧﻦ ﺗﺎ ﻪ ﻧﺒ ﺭﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﺎﺵ ﺧﻮﺍﺭ ﺲ ﻣﻮﻃﻠﺐ ﺗﺎ ﻪ ﻧﺒﻪ ﺧﻮﺍﺭ ﺴﻮ ﺑﺎ ﺪﺭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﺎﺩ ﻣﻮﺭﻩ ﺩﻦ ﺧﻮ ﺩﺍﺭ ﺗﺎ ﻪ ﻧﺒﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﻨﺎﺭ ﺴﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍ ﺩﻧﺎ ﺍﺭﺳﺖ ﻫﺮ ﻪ ﺑ ﺩﺭ ﺭﺳﻮﺍ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺴﻮ ﺗﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺭﻧ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻧﺒﻨﺖ ﺍﻭﻥ ﺴﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﺯ ﺑﺮ ﻣﺸﻼﺕ ﻮ ﺷ ﺗﺎﺭ ﺴﻮ ﺣﻔﻆ ن ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺟﺴﺘﻮ ﺑﻪ ﺎ ﻣﻮﻦ ﺍﺲ ﺩﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها : ,ِ,
ﻫ ﻣﺴ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺸﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﺑـــﺮﻫﺎ ﻧﺴﺖ، ﻭ ﻫ ﺮــ،ــﺮ ﺩﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﺸــﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﺸﺪ ! ﻫ ﻼﻏـــ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﻭﺱ، ﺭﺷــ ﻧﻤﺒﺮﺩ، ﻭ ﻗﻨﺎﺭ ﻣﺪﺍﻧﺪ ﻗﺎﺭ ﻗﺎﺭ ﻫــﻢ ﺷﻨﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫ ﻣﻮﺷــ ، ﺑﻪ ﻓﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭ ﺍﺵ ﺣﺴــﺎﺩﺕ ﻧﻤﻨﺪ . ﻭ ﺯﻧﺒــﻮﺭ ﻣﺪﺍﻧﺪ ﻪ ﻞ، ﻣﺎﻝ ﺮﻭﺍﻧـــﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ... ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏــﻪ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻥ ﻣﺪﻫﺪ ! ﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮ ﻧﻤﺘﺮﺳﺪ ﻭ ﻫ ﺳﻨــ ﺑﻪ ﺳﻔــﺮ ﻓــﺮ ﻧﻤﻨﺪ . ﺯﻣــﻦ ﻣﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻭ ﺧــﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺎﻧﺪﻥ، ﺯﺷــﺖ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05
برچسب‌ها :