شعری زیبا تقدیم به تمام اهونی ها

ساخت وبلاگ
چکیده : شعری که در زیر قرار داده شده است توسط حسن دادخدایی ،شاعر توانمند بشکردی ،سروده شده است.این شاعر این ... با عنوان : شعری زیبا تقدیم به تمام اهونی ها بخوانید :

شعری که در زیر قرار داده شده است توسط حسن دادخدایی ،شاعر توانمند بشکردی ،سروده شده است.این شاعر این شعرش را به اهون و اهونی ها تقدیم کرده است.


ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺲ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻞ ﺮﺩ
ﻠﻢ ﺷﻔﺖ ﻭﺎﺩ ﺑﻠﺒﻞ ﺮﺩ

ﺳﺮﻭﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺼﺮﻋ ﻭﻟ
ﻗﻠﻢ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻫﻞ ﺮﺩ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻣﺪ ﻭﺗﺐ
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﻞ ﺮﺩ


ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍ ﺑﺒﻨﻢ ﻪ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺮﺩ

ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍ ﻢ ﺑﻮﺩ
ﻃﻠﻮﻉ ﺗﺎﺯﻩ ﺍ ﺭﺧﺖ ﻞ ﺮﺩ

ﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻏﺰﻝ
ﻪ ﻧﺎﻬﺎﻥ ﺗﻮﺭﺍ ﺗﻘﺒﻞ ﺮﺩ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻢ
ﻏﺰﻝ ﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻞ ﺮﺩ


ﺳﺮﻭﺩﻩ : ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺩﺧﺪﺍ
...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05