اعضای بدن به بشکردی چی میشه؟؟

ساخت وبلاگ
چکیده : دهان: دَه چشم: چِهم گوش: گُش ابرو: بور دست : دا پا : پو  "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی ... با عنوان : اعضای بدن به بشکردی چی میشه؟؟ بخوانید :

دهان: دَه

چشم: چِهم

گوش: گُش

ابرو: بور

دست : دا

پا : پو  "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

زبان: زون

ناف : نُهک

انگشت: کِلِنچ

ناخن: پِنچ

دندان:دوتون  "هر دو حرف و تلفظ او دارند"

مو: پِت

شکم: بَس

گردن: گردِن

لب: لوس   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

لُپ: گُزُپ

آرنج: چَنگوک   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

زانو: کوند   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

صورت: رو

بینی: دماغ


...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 8:31