اعضای خانواده به بشکردی چی میشه؟؟

ساخت وبلاگ
چکیده : بعضی آواها و صداهای حروف در کلمات بشکردی هستند که در زبان فارسی وجود ندارندمانند: حرف و در کلمه ی خو... با عنوان : اعضای خانواده به بشکردی چی میشه؟؟ بخوانید :
بعضی آواها و صداهای حروف در کلمات بشکردی هستند که در زبان فارسی وجود ندارند
مانند: حرف و در کلمه ی خوخ 'به معنای خواهر' چنین تلفظی دارد.
این صدا در واقع صدایی بین صداهای حروف اُ و او است و بیشتر به سمت او متمایل است و بهتر است کسانی که بشکردی نیستند و آشنا نیستند با این صدا ، آن را همان او تلفظ کنند.

در این پست با اعضای خانواده و فامیل در زبان یا همان گویش بَشکَردی یا همان بشاگردی آشنا میشویم.
البته این کلمات مربوط به زبان بشکردی مُلکی گالی هستند که زبان اصلی و بیشتر مردم بشاگرد است
برای آشنایی بیشتر با زبانهای بشکردی کلیک کنید.


به ادامه مطلب مراجعه کنید

پدر : بَپ
مادر : موت  "حرف و تلفظ او دارد مثل مورض١
زن،همسر مرد: زِن
شوهر : شو  "حرف و تلفظ او دارد"
مرد : بامَرد ، موشین  "حرف و  در موشین تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
خواهر : خوخ  "حرف و تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
برادر : بُروت  "حرف و تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
پسر : چُک
دختر : دِک
نوه : نویک 
"حرف و تلفظ اُ و حرف ی هم تلفظ ی"
نتیجه : نَرُیک
مادربزرگ : کاکو 
"حرف و تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
پدربزرگ : بایی
خاله،عمه : داتو  
"حرف و تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
عمو : باچی
دایی : خالو 
"حرف و تلفظی بین اُ و او دارد ولی بیشتر متمایل به او"
پسر خاله ، پسر عمه : چُک داتو
دختر خاله: دِک داتو
پسر دایی : چُک خالو
پسر عمو : چُک باچی
  زن دایی : زِن خالو
زن عمو : زِن باچی
خواهر زاده :خواهَزار ، خُهَزار
برادر زاده : بِرازار
نوه ی عمو : باچی زار زاده

البته شاید شکل املایی کلمات درست نباشد چون بنده با توجه به تلفظ آنها را نوشتم و در شکل املایی آنها در بین  افراد مختلف اختلاف نظر وجود دارد ولی تلفظ آنها به همین صورت است.


با توجه به این کلمات، کلمات دیگر هم میتوانید بسازید
مثلا دختر خاله که بدونی چی میشه، وقتی بدونی عمو هم چی میشه خُب راحت دختر عمو هم میدونی چی میشه.
بقیه هم به همین صورت


موفـــــق باشیـــــد
خانواده,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05