عشق چیست؟؟؟ (شعری از خودم)

ساخت وبلاگ
چکیده : خواستش که بفهمد عشق چیست؟؟ بال و پرش سوخت و پی اَش هم جگرش سوخت و چنین هم به سرش دوخت که آن چیست که ... با عنوان : عشق چیست؟؟؟ (شعری از خودم) بخوانید :

خواستش که بفهمد

عشق چیست؟؟

بال و پرش سوخت

و پی اَش هم جگرش سوخت

و چنین هم به سرش دوخت

که آن چیست

که در سایه ی هر ماست

ولی

در خود دل

ناپیداست

و چنین خواست

که نشانش بدهم

و ضِمانش بدهم

که دگر بار نشاید

که بخواهد

که بکاهد

ز تن و جان

چو بخواستم که نشانش بدهم

وَزجهالت که نجاتش بدهم

مست آن نور شدم

گوییا کور شدم

وَز برش دور شدم

که مرا بی خود و بی حالم کرد

بی سر و بی پر و بی بالم کرد

بی خبر از مَه و از سالَم کرد

که بدانم که جدایی ست

عاقبت،عشق فناییست


 « علی زارعی »

چیست؟؟؟,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 12 آذر 1396 ساعت: 18:15